I.4 - Erikoisleimat

I - Pääleimat

1. Tilapäinen erikoisleima

2. Ensipäivänleima

3. Muistoleima

4. Matkailu- ja turistileimat

5. Leirintäleimat