Suomen Leimatietokanta

Postileimakanta on verkossa toimiva tietokanta, jolle on rakennettu ohjelmisto mahdollisimman helpon käytön mahdollistamiseksi.

Ohjelmiston ja tietokannan kehityksessä tarvitaan käyttäjiä/osallistujia, jotka kommentoivat ohjelmiston toimivuutta ja keräävät aineistoa tietokantaan.

Osallistuminen voi olla:
1. leimakuvien skannausta/lähettämistä sille, joka täydentää ne tietokantaan esim. ylläpitäjälle
2. osallitumista leimakannan päivittämiseen rekisteröitymällä käyttäjäksi
3. kommentoimista
4. leimakannan tarkkailua, tutkimista

Leimakantaa voi käyttää Microsoftin PowerApps -lisenssillä. Käytön voi aloittaa koejaksolla, joka on ilmainen toistaiseksi. Filatelistiseurat voivat ostaa yhteislisenssejä tietokantaan, lisenssejä tullaan tarjoamaan kerhoille tai kerhot voivat ottaa yhteyttä heti!

Käyttökustannus on tulevaisuudessa n 10€/kk. Tämä hinta on puhtaasti Microsoftin tietokannan ylläpidosta perimä korvaus. Tietokantaa ja ohjelmistoa kehitetään 100% talkootyönä! Yhtä lisenssiä voi kerhon puitteissa käyttää useammat jäsenet!

Tietokannassa on käytetty mahdollisimman tarkasti Suomen Filatelistiliiton luokituksia ja sovellettu uutta leimaryhmitystä. Kohteissa on merkattu aina SF:n numero, mikäli se on ollut saatavissa. Tiedon keruussa on vahvasti tukeuduttu lähdekirjallisuuteen kuten se on alla lueteltu - kiitokset kaikille leimatietouden tutkijoille!

Leimakantaan siirretään Postimuseon Leimakirjojen leimakuvat yksittäisinä kuvinaan. Tällä hetkellä siirrettynä on jo kirjat 1-5 (kevät 2020)

SIIRRY TÄSTÄ LINKISTÄ LEIMAKANNAN ESITTELYYN

Mikäli haluat tutustua Suomen Leimakantaan, ota yhteyttä: parahin@gmail.com