X.1. Rautatieliikenne

X - Kuljetustavat

Rautateiden leimat jaetaan alaluokkiin seuraavasti:
 • Postivaunuleimat
 • Postiljoonivaunuleimat
 • Junaleimat
 • Muu rautatieleima
  • Rivileima (virkaleima)
  • Päivämääräleima (virkaleima)
  • Asemien numeroleima
  • Varaleima