Muiden kuin pääleimojen vertailu

Leimavertailu valmistuu koskemaan myös muita leimaryhmiä kuin pääleimoja. Vertailu tapahtuu hieman eri tavalla: Vertailuun otetaan esim. ryhmässä V, vertailu tehdään samanlaisten tekstien mukaan kuten "Postimerkin irtautuneet".