Leimalistaukset

Katso leimalistauksia osoitteessa: http://leimakanta.blogspot.fi

Leimojen ryhmittely -asiakirja

Asiakirjassa kirjoitetaan uudestaan Suomen Filatelistiliiton leimaryhmittely. Uudelleen kirjoittaminen tarkoittaa tiettyjen osien päivittämistä, sillä SF:n määrittelyt on päivitetty viimeksi vuonna 1991. 

Joissain tapauksissa päivitys on myös yksinkertaistamista. Alaluokkia on täytynyt osittain lisätä ja joissain tapauksissa poistaa. Pääluokkia on lisätty varsinkin ryhmään I, sillä kaikki uusimmat pääleimat puuttuivat.

Leimojen ryhmitys löytyy seuraavasta linkistä: Leimojen ryhmittely . Asiakirjan katselu vaatii kirjautumisen. Pyydä tunnuksia ylläpitäjältä (parahin@gmail.com).

Kaikki kommentit otetaan kiitollisuudella vastaan. Leimojen ryhmittely -asiakirjaa päivitetään jatkuvasti tiedon lisääntyessä.

Muiden kuin pääleimojen vertailu

Leimavertailu valmistuu koskemaan myös muita leimaryhmiä kuin pääleimoja. Vertailu tapahtuu hieman eri tavalla: Vertailuun otetaan esim. ryhmässä V, vertailu tehdään samanlaisten tekstien mukaan kuten "Postimerkin irtautuneet".Leimatieto -sivu

Leimatieto -sivu tarjoaa mahdollisuuden tutustua Suomen koko leimastoon. Leimatieto kertoo minkälaisia leimoja on käytetty ja minkä näköisiä ne ovat olleet.