Sivuston tarkoitus


Tällä sivustolla on kaksi päätarkoitusta:
  1. Suomen Leimakannan esittely (verkossa toimiva tietokanta)
  2. Suomen leimojen uudistettu ryhmittely
1. Luetteloinnin ja tutkimustiedon kokoamisen tarkoitus on saada postihistoriasta ja leimatutkimuksesta kiinnostuneille helppokäyttöisempi tapa hakea tietoa postitoimipaikoista ja niissä käytetyistä postileimoista – Postileima-tietokanta kokoaa nyt monissa kirjoissa olevan tiedon yhteen paikkaan. Lisäksi jokainen voi osallistua tiedon tarkasteluu, keskusteluihin ja lisätiedon keräämiseen.

Tietokanta koostaa postitoimipaikan tiedot, kyseisen postitoimipaikan leimojen tiedot sekä kokoaa käyttöesimerkkejä postileimoista. Sivustosta ja postileimakannasta tullaan tekemään mahdollisimman kattava hakemisto suomalaisten postitoimipaikkojen historiaan ja postileimojen listauksiin ja referenssinäytteisiin.

2. Suomen leimojen ryhmittely on virallisesti tehty Suomen Filatelistiliiton toimesta, mutta sitä on päivitetty viimeksi 1990-luvulla. Monet asiat ovat tarkentuneet, täydentyneet ja muuttuneet - tämän vuoksi näillä sivustoilla esitellää uudistettu ryhmittely.

SIIRRY YLHÄÄLLÄ OLEVASTA PALKISTA SIVUSTOILLE JA OTA YHTEYTTÄ TAI OSALLISTU KESKUSTELUUN FACEBOOKISSA.