Sivuston tarkoitus


Luetteloinnin ja tutkimustiedon kokoamisen tarkoitus on saada postihistoriasta ja leimatutkimuksesta kiinnostuneille helppokäyttöisempi tapa hakea tietoa postitoimipaikoista ja niissä käytetyistä postileimoista – Postileima-tietokanta kokoaa nyt monissa kirjoissa olevan tiedon yhteen paikkaan. Lisäksi jokainen voi osallistua tiedon tarkasteluu, keskusteluihin ja lisätiedon keräämiseen.

Tietokanta koostaa postitoimipaikan tiedot, kyseisen postitoimipaikan leimojen tiedot sekä kokoaa käyttöesimerkkejä postileimoista. Peruslistaukset on nähtävillä kevään 2016 kuluessa myös ilman tietokantaan kirjautumista oikealla olevasta linkistä "Leimalistaukset".

Sivustosta ja postileimakannasta tullaan tekemään mahdollisimman kattava hakemisto suomalaisten postitoimipaikkojen historiaan ja postileimojen listauksiin ja referenssinäytteisiin.Mikäli olet kiinnostunut postileimoista ja olet halukas kehittämään tätä sivustoa, ota yhteyttä!